Privacy verklaring

Iets krachtigs

Vertel de lezer meer

De kop en subkop vertellen ons wat je aanbiedt en de formulierkop sluit de deal. Hier kun je uitleggen waarom jouw aanbod zo geweldig is dat je er een formulier voor wilt invullen.

Onthoud:

 • Opsommingen zijn geweldig
 • om voordelen uiteen te zetten en
 • van bezoekers leads te maken.


Brandsom B.V., gevestigd aan Vliegend Hertlaan 21, 3526KT, Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Brandsom B.V. verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze zelf aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:


 • IP-adres
 • Internet browser en apparaat type
 • Activiteit van de gebruiker op onze website
 • In geval contactformulier is ingevuld: Voor- en achternaam, E-mailadres en bedrijfsnaam.

De persoonlijke gegevens/informatie van de gebruiker worden maximaal 2 jaar bewaard nadat u onze website hebt bezocht.

Gevoelige persoonlijke informatie die wij kunnen verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@brandsom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom bewaart Brandsom uw persoonlijke gegevens en hoe verwerken wij deze gegevens?

Brandsom B.V. bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:


 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren en op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in onze diensten of producten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • Brandsom B.V. analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website voortdurend te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Brandsom B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingen. 

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Brandsom B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brandsom B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van cookies op onze website

Brandsom B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Brandsom B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via uw browserinstellingen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brandsom B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@brandsom.nl.

Brandsom B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Brandsom B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@brandsom.nl.